Homepage

  Naše přírodní zahrada

  Zahrada je odnepaměti jakýmsi duchovním místem v bezprostřední blízkosti člověka, místem, které člověk svou činností ovlivňuje a přetváří, místem, které však má velkou moc ovlivňovat a přetvářet člověka.

             Zahrada dokáže o svém majiteli říci mnohem víc, než by čekal. Je to vlastně tvůrčí prostor, který odráží nejniternější prožitky, sny a životní postoje svého zahradního pána. Půda, nerosty i rostliny v zahradě jsou jakousi malířskou paletou a modelovací hlínou, prostředky kterými majitel zahrady vyjádří a zhmotní svou osobnost a životní postoj.

            V posledních desetiletích převládá ve společnosti povrchní spotřební přístup, tento vývoj se odráží i na vzhledu zahrad. Instantní typové domy a domky jsou doplňovány stejně instantními zahradními úpravami. Pseudomateriály jako zámkové dlažby a prefabrikované plotové dílce jsou „zkrášleny“ živým plotem z thújí, okolo modrého plastového bazénu na tři tempa je položen  herbicidy a umělými hnojivy udržovaný trávník, po obvodu zahrady  se krčí na fólií zakrytém a kůrou zasypaném  záhonu skupinky jehličnanů a keříků bizardních tvarů a barev. Celou zahradní kompozici doplní plastové truhlíky s muškáty a umělá fontánka s čůrajícím panáčkem a hotovo! Hlavně aby to moc nerostlo, aby z toho nebylo moc listí a aby s tím nebyla žádná práce.   ... tato estetika je mi cizí.

             Mým ideálem je zahrada kypící životem, neustále se proměňující v průběhu ročních období a let, zahrada osídlená zpívajícími ptáky, bzučícím hmyzem a kuňkajícími žábami, zahrada plná vůní a chutí, zahrada nabízející úrodu i prostor pro odpočinek.

             Během let jsem zjistil, že nejdůležitějším zahradnickým náčiním jsou úcta k přírodním zákonitostem a pokora. Nebýt umanutý a ctít charakter krajiny, podnebí a světelné podmínky zahrady. Zjistil jsem, že když na zahradě přestaneme bojovat proti všemu a budeme naopak se zahradou spolupracovat, bohatě se nám odmění.

   

  Červen a červenec je časem růží