Druhá strana knihy

    Zahrada je obehnána volně rostoucími i stříhanými živými ploty. Na volné ploše i pod ovocnými stromy jsou vysázené smíšené záhony se spoustou trvalek, cibulovin, trav, růží i kvetoucích keřů.