fotky zahrady

    Naše zahrada je udržována výhradně postupy, které jsou v souladu s přírodou. Nepoužíváme žádná umělá hnojiva, pesticidy ani rašelinu, veškerý biologický odpad slouží jako mulč nebo je kompostován a následně využíván k výživě rostlin. Prostor na zahradě dostávají domácí druhy rostlin, v zahradě je spousta místa a úkrytů pro hmyz, ptáky a jiné drobné živočichy.