Třetí strana knihy

    Prostorný uzavřený dlážděný dvůr zkrášluje přírodní koupací jezírko s dřevěnou palubou a zastřešené posezení s otevřeným ohništěm. Průjezdem stodolou se prochází do hlavní části zahrady. Zůstaly tu zachovány původní vzrostlé ovocné stromy. Nově vznikla stylová oranžerie pro pěstování a zimování subtropických rostlin, na ní navazuje cihlová terasa pod velkým ořešákem. Plocha u jižní stěny stodoly je vyčleněná pro zeleninovou zahrádku se zvýšenými záhony. Navazující starý ovocný sad je zároveň místem pro chov drůbeže.